1.
NOWAK, Monika. Madame Werten — artystka i propagatorka sztuki. Tropy z Muzeum Polskiego w Ameryce. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 353–359. [udostępniono 30.11.2023]. DOI 10.12775/AE.2012.030.