1.
JAWOROWSKI, Jan. Krysia Eichlerówna — Wspomnienie. Krystyna Eichler (1921–2012). Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 331–333. [udostępniono 30.11.2023]. DOI 10.12775/AE.2012.024.