1.
GERC, Lidia. „Studies in Polish Architecture” by Jerzy Faczyński. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 311–319. [udostępniono 6.12.2023]. DOI 10.12775/AE.2012.022.