1.
TARKA, Krzysztof. Agent w „Kulturze” pożądany. Nie urzeczywistniony plan zwerbowania przez wywiad PRL Mariana Pankowskiego. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 250–263. [udostępniono 19.5.2024]. DOI 10.12775/AE.2012.019.