1.
PASZKIEWICZ, Lilla Barbara. Kontrowersje wokół postaw więźniów brzeskich w świetle korespondencji Adama Ciołosza i Stefanji Sigaliny-Liebermanowej z 1942 roku. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 211–232. [udostępniono 11.12.2023]. DOI 10.12775/AE.2012.017.