1.
JABŁOŃSKI, Artur. Obraz recepcji powieści w odcinkach na łamach „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” w latach 1949–1965 w świetle listów od czytelników. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 193–209. [udostępniono 8.12.2023]. DOI 10.12775/AE.2012.016.