1.
SIENKIEWICZ, Jan Wiktor. Francuskie światło, litewska ziemia. O malarstwie Joanny Wierusz-Kowalskiej-Turowskiej. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 175–182. [udostępniono 1.12.2023]. DOI 10.12775/AE.2012.014.