1.
KRASNODĘBSKA, Joanna. „Angielka w Paryżu”. Listy Haliny Korn-Żuławskiej do męża (maj–czerwiec 1950). Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 156–174. [udostępniono 6.12.2023]. DOI 10.12775/AE.2012.013.