1.
SUPRUNIUK, Mirosław A. Nowe rozdanie. Polskie artystki w Galerie Lambert Zofii i Kazimierza Romanowiczów. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 142–155. [udostępniono 22.2.2024]. DOI 10.12775/AE.2012.012.