1.
CHRZANOWSKA-FOLTZER, Marta. Czy tylko Paryż? Kilka uwag na temat polskich artystek na południu Francji. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 127–141. [udostępniono 4.3.2024]. DOI 10.12775/AE.2012.011.