1.
LENARTOWICZ, Światosław. Podróże Zofii Stryjeńskiej i ich paryskie etapy. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 101–115. [udostępniono 6.12.2023]. DOI 10.12775/AE.2012.009.