1.
CYBULSKA, Katarzyna A. Rola badań budowy technicznej i rozpoznania warsztatu artysty na przykładzie twórczości Meli Muter. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 90–100. [udostępniono 6.12.2023]. DOI 10.12775/AE.2012.008.