1.
ZIEMBIŃSKA, Ewa. Sara Lipska — artystka wszechstronna. Wyjątkowa uczennica Dunikowskiego. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 82–89. [udostępniono 2.12.2023]. DOI 10.12775/AE.2012.007.