1.
WIERZBICKA, Anna. „Jak tu nie być feministą”. O zapomnianych malarkach polskich w Paryżu w latach 1900–1914. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 45–62. [udostępniono 5.12.2023]. DOI 10.12775/AE.2012.004.