1.
TOMALSKA, Joanna. Sztuka, miłość i medycyna: Anna Bilińska-Bohdanowiczowa (1857–1893) w świetle wspomnień męża. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 28–37. [udostępniono 7.6.2023]. DOI 10.12775/AE.2012.002.