1.
BOBROWSKA, Ewa. Emancypantki? Artystki polskie w Paryżu na przełomie XIX i XX wieku. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 11–27. [udostępniono 8.12.2023]. DOI 10.12775/AE.2012.001.