1.
BOBROWSKA, Ewa. Przedmowa. Archiwum Emigracji [online]. 1 grudzień 2012, s. 9–10. [udostępniono 30.11.2023]. DOI 10.12775/2313.