Matysiak, P. „Wiktor Trościanko, Obóz Laureata”. Archiwum Emigracji, grudzień 2011, s. 188-9, doi:10.12775/AE.2011.011.