Dźwinel, K. „Poetycka Historia I Krytyka Literatury W ujęciu Czesława Miłosza”. Archiwum Emigracji, grudzień 2011, s. 33-41, doi:10.12775/AE.2011.003.