Tatarowski, K., i J. Garliński. „Z Taśmoteki Rozgłośni Polskiej RWE. Rozmowa Konrada Tatarowskiego Z Józefem Garlińskim”. Archiwum Emigracji, grudzień 2013, s. 135-41, doi:10.12775/AE.2013.024.