Banaszak, M., i M. A. Supruniuk. „Jan Lebenstein I Galerie Lambert W 1959 Roku. Okoliczności Pierwszej Wystawy”. Archiwum Emigracji, grudzień 2013, s. 101-19, doi:10.12775/AE.2013.022.