Tarka, K. „Tazab, Haskoba, Fregata: Emigracyjny Biznes W Wielkiej Brytanii I Wywiad PRL (lata 50. I 60. XX Wieku)”. Archiwum Emigracji, grudzień 2013, s. 48-63, doi:10.12775/AE.2013.018.