Bobiński, Łukasz. „Wspomnienie O Lechu Paszkowskim (1919–2013)”. Archiwum Emigracji, czerwiec 2013, s. 171-2, doi:10.12775/AE.2013.013.