Supruniuk, M. A. „Ks. Prof. Walerian Meysztowicz I Polski Instytut Historyczny W Rzymie”. Archiwum Emigracji, czerwiec 2013, s. 51-68, doi:10.12775/AE.2013.005.