Lipski, L., i O. Raskin. „List: (Oprac. A. Zając)”. Archiwum Emigracji, styczeń 2023, s. 292-34, doi:10.12775/AE.2022.016.