Tarnowska, B. „Semantyka dźwięku W «Piotrusiu» Leo Lipskiego”. Archiwum Emigracji, styczeń 2023, s. 175-9, doi:10.12775/AE.2022.010.