Wierzejska, J. „Złoto I popiół. Śledztwo Archiwalne I Interpretacyjne W Sprawie Wspomnienia Paryskiego Leo Lipskiego”. Archiwum Emigracji, styczeń 2023, s. 30-51, doi:10.12775/AE.2022.003.