Kubiak, W., i M. A. Supruniuk. „„Wdzięczny Jestem Za Wydrukowanie Ramoty mojej. ”: Listy Stanisława Kościałkowskiego Do «Wiadomości»”. Archiwum Emigracji, październik 2022, s. 427-58, doi:10.12775/AE.2021-22.027.