Walczak, A. „Herling-Grudziński W Dyskusji Z Norwidem, Krasińskim I Mickiewiczem”. Archiwum Emigracji, grudzień 2020, s. 225-4, doi:10.12775/AE.2018-2019.015.