-, .-. „Materiały Ilustracyjne”. Archiwum Emigracji, grudzień 2012, doi:10.12775/2382.