-, .-. „Spis recenzentów”. Archiwum Emigracji, grudzień 2012, s. 364, doi:10.12775/2381.