-, .-. „Spis Ilustracji”. Archiwum Emigracji, grudzień 2012, s. 361-3, doi:10.12775/2380.