Nowak, M. „Madame Werten — Artystka I Propagatorka Sztuki. Tropy Z Muzeum Polskiego W Ameryce”. Archiwum Emigracji, grudzień 2012, s. 353-9, doi:10.12775/AE.2012.030.