Lewandowski, W. „Ślady Zaniedbań (Paweł Tański, Ślad. Świat Poetycki Jerzego Hordyńskiego, Toruń 2012, Wydawnictwo UMK)”. Archiwum Emigracji, grudzień 2012, s. 349-51, doi:10.12775/AE.2012.029.