Frajlich, A. „Portfolio Staje Się Dziedzictwem. Bartek Małysa (1947–2012)”. Archiwum Emigracji, grudzień 2012, s. 338-40, doi:10.12775/AE.2012.026.