Jaworowski, J. „Krysia Eichlerówna — Wspomnienie. Krystyna Eichler (1921–2012)”. Archiwum Emigracji, grudzień 2012, s. 331-3, doi:10.12775/AE.2012.024.