Kierys, A. „Paweł Jasienica Versus Józef Mackiewicz. Czyja Droga donikąd?”. Archiwum Emigracji, grudzień 2012, s. 278-09, doi:10.12775/AE.2012.021.