Jabłoński, A. „Obraz Recepcji powieści W Odcinkach Na łamach «Dziennika Polskiego I Dziennika Żołnierza» W Latach 1949–1965 W świetle listów Od czytelników”. Archiwum Emigracji, grudzień 2012, s. 193-09, doi:10.12775/AE.2012.016.