Sienkiewicz, J. W. „Francuskie światło, Litewska Ziemia. O Malarstwie Joanny Wierusz-Kowalskiej-Turowskiej”. Archiwum Emigracji, grudzień 2012, s. 175-82, doi:10.12775/AE.2012.014.