Lenartowicz, Światosław. „Podróże Zofii Stryjeńskiej I Ich Paryskie Etapy”. Archiwum Emigracji, grudzień 2012, s. 101-15, doi:10.12775/AE.2012.009.