Ziembińska, E. „Sara Lipska — Artystka Wszechstronna. Wyjątkowa Uczennica Dunikowskiego”. Archiwum Emigracji, grudzień 2012, s. 82-89, doi:10.12775/AE.2012.007.