Wierzbicka, A. „«Jak Tu Nie Być feministą». O Zapomnianych Malarkach Polskich W Paryżu W Latach 1900–1914”. Archiwum Emigracji, grudzień 2012, s. 45-62, doi:10.12775/AE.2012.004.