Bobrowska, E. „Emancypantki? Artystki Polskie W Paryżu Na przełomie XIX I XX Wieku”. Archiwum Emigracji, grudzień 2012, s. 11-27, doi:10.12775/AE.2012.001.