Bobrowska, E. „Przedmowa”. Archiwum Emigracji, grudzień 2012, s. 9-10, doi:10.12775/2313.