Grudzińska, A. „Les Pseudonymes De Kazimierz Brandys”. Archiwum Emigracji, grudzień 2018, s. 47-60, doi:10.12775/AE.2017.004.