[1]
J. Tomalska, „Simon Segal — przyczynek do biografii artysty”, AE, s. 86–100, grudz. 2013.