[1]
W. Kubiak i M. A. Supruniuk, „„Wdzięczny jestem za wydrukowanie ramoty mojej...”: listy Stanisława Kościałkowskiego do «Wiadomości»”, AE, s. 427–458, paź. 2022.