[1]
.-. -, „Materiały ilustracyjne”, AE, grudz. 2012.