[1]
M. Nowak, „Madame Werten — artystka i propagatorka sztuki. Tropy z Muzeum Polskiego w Ameryce”, AE, s. 353–359, grudz. 2012.