[1]
L. B. Paszkiewicz, „Kontrowersje wokół postaw więźniów brzeskich w świetle korespondencji Adama Ciołosza i Stefanji Sigaliny-Liebermanowej z 1942 roku”, AE, s. 211–232, grudz. 2012.